مزایدات، مناقصات و فراخوان ها
نوع: مناقصه
نوع عنوان توضیحات فایل ضمیمه
مناقصه فراخوان مناقصه شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران جهت اجرای پروژه احداث خط و پست اختصاصی معدن مس چاه فیروزه شهربابک

فراخوان مناقصه شناسایی و پیش ارزیابی پیمانکاران جهت اجرای پروژه احداث خط و پست اختصاصی معدن مس چاه فیروزه شهربابک به روش طرح و ساخت 

Image icon bargh.jpg
مناقصه آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله با ارزیابی کیفی 

Image icon f4849605-5f85-419d-b868-edeed5454b49.jpg