مزایدات، مناقصات و فراخوان ها
نوع: مناقصه
نوع عنوان توضیحات فایل ضمیمه
مناقصه پیش ارزیابی تامین کنندگان مالی و پیمانکاران برای پروژه احداث پلنت تغلیظ معدن مس چاه فیروزه به روش EPCF

لطفا جهت مشاهده جزئیات مناقصه فایل ضمیمه را مشاهده نمایید. با تشکر

Image icon s_001-003.jpg
نوع: فراخوان
نوع عنوان توضیحات فایل ضمیمه
فراخوان پیش ارزیابی تامین کنندگان مالی و پیمانکاران برای پروژه احداث پلنت تغلیظ معدن مس چاه‌فیروزه به روش EPCF

شرح آگهی:
موضوع: تامین مالی و اجرای پروژه احداث کارخانه تغلیظ معدن مس چاه فیروزه با ظرفیت خوراک ورودی 7 میلیون تن سنگ سولفیدی در سال با عیار متوسط 4/0 که منتج به توليد 100.000 تن متريک...

Image icon s_001.jpg