شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس
Gohar   Mes   Mining   &   Industries   Development   Co
درباره شرکت
معدن مس چاه فیروزه
مزایدات و مناقصات
نوع عنوان توضیحات فایل ضمیمه
مناقصه پیش ارزیابی تامین کنندگان مالی و پیمانکاران برای پروژه احداث پلنت تغلیظ معدن مس چاه فیروزه به روش EPCF

لطفا جهت مشاهده جزئیات مناقصه فایل ضمیمه را مشاهده نمایید. با تشکر

Image icon s_001-003.jpg
فراخوان پیش ارزیابی تامین کنندگان مالی و پیمانکاران برای پروژه احداث پلنت تغلیظ معدن مس چاه‌فیروزه به روش EPCF

شرح آگهی:
موضوع: تامین مالی و اجرای پروژه احداث کارخانه تغلیظ معدن مس چاه فیروزه با ظرفیت خوراک ورودی 7 میلیون تن سنگ سولفیدی در سال با عیار متوسط 4/0 که منتج به توليد 100.000 تن متريک...

Image icon s_001.jpg
سهامداران

شرکت توسعه صنایع و معادن گوهر مس

Stay informed on our latest news!

اشتراک در شرکت توسعه صنایع و معادن گوهر مس feed