معاونین و مدیران

معاونین و مدیران

معاونین و مدیران شرکت :                

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
سعید ملایی مدیر عامل saeidmn0@gmail.com
کرامت اله جهانشاهی مدیر امور مالی [email protected]
محمدرضا رمضانی میمند مدیر امور معدن [email protected]
غلامعباس محمدیان مجری طرح [email protected]