معاونین و مدیران

معاونین و مدیران

معاونین و مدیران شرکت :                

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
پیمان طاهر نژاد مدیر عامل saeidmn0@gmail.com
داود رحیمی رییس مالی و اداری [email protected]
مدیر امور معدن
عباس صالحی مجری طرح [email protected]