استخدام

استخدام

آگهی استخدام 
 

 آگهی استخدام
شرکت توسعه صنایع و معادن گهر مس ( پروژه بهره برداری از معدن مس چاه فیروزه )جهت تکمیل نیروی انسانی خود به  تخصص های ذیل نیاز دارد:
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گرایش حداقل معدل حد اکثر سن تا تاریخ نشر آگهی جنسیت تعداد توضیحات
1 --- --- --- --- --- --- --- ---
2 --- --- - --- --- --- ---
3 --- --- --- --- --- --- ---
4 --- --- - --- --- --- ---
.گزینش از طریق آزمون کتبی ، عملی و مصاحبه حضوری انجام خواهد شد