مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شد

مرداد ۱۱, ۱۴۰۲