شهادت دانشمند هسته ای کشورمان را تبریک و تسلیت عرض می کنیم.
image: